Sứ mệnh - Tầm nhìn của Gemadept

Mục tiêu phát triển của Cảng Phước Long ICD: 

Nhà khai thác Cảng cạn và dịch vụ hậu cần Cảng hàng đầu Việt Nam, đóng vai trò mắt xích quan trọng hoàn thiện

hệ sinh thái Cảng – Logistics của Gemadept